Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE-1 SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın, SATICI tarafından işletilmekte olan web sitesi; (bundan sonra yazveyarat.com olarak anılacaktır) yazveyarat.com üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat şartları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. [yazveyarat.com] sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİLERİ

Canan Kılınç

www.yazveyarat.com

Marka ünvanı: Yaz ve Yarat

Adresi: Sarıyer Mahallesi Toybeleni Sokak No:13 Seydikemer Muğla

Eposta: MADDE-2 SÖZLEŞMENİN TARİHİ

2.1. İşbu sözleşme, ALICI’nın [yazveyarat.com] üzerinde siparişini tamamladığı ve siparişe ait ödemenin yazveyarat.com’un hesaplarına geçtiği andan itibaren geçerlidir.

MADDE-3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri ödeme öncesi belirtilmektedir. Ödeme öncesi tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.

MADDE-4 ÜRÜNLERİN TESLİMATI

4.1. ÜRÜN, ALICI’nın [yazveyarat.com] üzerinde belirttiği teslimat adresine ulaşmak üzere, veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası/yazarkasa fişi ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 3 iş günü içinde kargoya verilir. Zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.

4.2. ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. ALICI, kargo ambalajını kontrol etmekle ve bir sorun gördüğünde, kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE-5 ÖDEME ŞEKLİ

5.1. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; alıcı, borcunu vadesinde ödemediği takdirde uygulanacak faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kredi kartı, taksit kart vb. veren bankalar ve sair finansman kuruluşlarının sağladığı vadeli/taksitli ödeme imkânları, bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış vadeli/taksitli ödeme imkânıdır. Bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları, işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

MADDE-6 GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, [yazveyarat.com]da gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir.

6.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.6. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kuruluşunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil, diğer tüm akdi kanuni hakları saklıdır.

6.7. ÜRÜN’ün normal satış şartları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 10 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1. Siparişi verilen ürünler için cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 8 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

8.1. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın

çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar, ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur; Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

8.2. ALICI bu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm şartları ve açıklamaları okuduğunu, satış şartlarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.