İade Sözleşmesi

GENEL:

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan “Satış Bilgilendirme” metnini ve “Mesafeli Satış Sözleşmesi”ni kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer kanunlara tabidir.

3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri, belirlenen kriterlere göre alıcı veya satıcı tarafından ödenecektir.

4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük kanunî süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, alıcı sözleşmeyi sona erdirebilir.

5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel alıcıya iade edilmek zorundadır.

ÜRÜN BEDELİNİN ÖDENMEMESİ: 

7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI: 

8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmez ise; alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri satıcıya ait olacak şekilde satıcıya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE TESLİMATIN GECİKMESİ: 

9. Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum alıcıya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması muhtemeldir.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

10. Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Kargo yetkilisine de tutanak tutturacaktır. Teslim alınan ürün, hasarsız ve sağlam olarak kabul edilmiş sayılır. Alıcı, teslimden sonra ürünü özenle korunmak zorundadır. İade hakkı kullanılacaksa ürün üzerinde herhangi bir hasar olmamalıdır.

İADE HAKKI:

11. Alıcı; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, satıcıya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek iade hakkını kullanabilir.

12.  SATICININ İADE HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Şirket adı/Ünvanı: Canan Kılınç

Adres: Sarıyer Mahallesi Toybeleni Sokak No:13 Seydikemer Muğla

E-posta: [email protected]

Tel: +90 544 485 7533

13. İade hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

14. İade hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

İADE HAKKININ KULLANIMI: 

15. Üçüncü kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün faturası veya yazarkasa fişi, satıcıya gönderilecektir. Fatura veya yazarkasa fişi olmayan ürün için iade işlemi yapılamaz. (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken alıcı kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

16. İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE ŞARTLARI:

17. Satıcı, iade bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri alıcıya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

18. Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa, alıcı kusuru oranında satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak iade hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan alıcı sorumlu değildir.

19. İade hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

20. Alıcı, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi ile banka arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her şartta alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde; alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.